Hadits Abu Daud » Kitab Sumpah dan Nadzar


Barangsiapa yang bersumpah dengan dusta, maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di . . .

Barangsiapa yang bersumpah dalam keadaan berbuat dosa untuk memutuskan harta orang muslim, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan dimurkai. Al Asy'ats berkata; mengenai diriKu. Demi Allah, antara diriku dan antara seseorang yahudi terdapat lahan yang diperselisihkan, kemudian ia mengingkariku. Lalu aku datang bersamanya kepada Nabi , kemudian Nabi berkata kepadaku: Apakah engkau memiliki bukti? aku katakan; tidak. Beliau berkata kepada orang yahudi tersebut: Bersumpahlah! Aku . . .

Tidaklah seseorang mengambil harta dengan sumpah melainkan ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan terpotong tangannya. Kemudian orang Kindi tersebut berkata; tanah tersebut adalah tanahnya. . . .

Ketahuilah, sesungguhnya apabila ia bersumpah untuk memakan harta secara zhalim niscaya ia akan bertemu dengan Allah 'azza wajalla dalam keadaan berpaling . . .

Tidaklah seseorang bersumpah di samping mimbarku ini dengan sumpah palsu walaupun untuk mendapatkan satu siwak, melainkan ia telah mempersiapkan tempatnya di neraka atau wajib baginya . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.