Hadits Ahmad » Kitab Musnad dari beberapa kabilah


sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan sesuatupun, dirikan shalat wajib, tunaikan zakat, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Jika kamu suka orang-orang melakukan sesuatu (kebaikan) kepadamu, maka lakukanlah kebaikan itu kepada mereka, dan jika kamu benci orang-orang melakukan keburukan itu kepadamu, maka jangan kamu lakukan keburukan itu kepada mereka. Kemudian beliau bersabda: Berikan jalan . . .

Bertakwalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, berhaji ke Baitul Haram, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sekarang minggirlah dari jalan pengendara. Abdullah berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Yunus -yakni Ibnu Abu Ishaq- dia berkata, aku mendengar hadits ini dari Mughirah bin 'Abdullah dari ayahnya seperti . . .

Makanlah oleh kalian daging kurban dan simpanlah . . .

Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk menahan daging kurban lebih dari tiga hari, maka sekarang makanlah dan . . .

janganlah kamu menghina kaum Quraisy, barangkali kamu melihat di antara mereka terdapat orang-orang yang amalanmu lebih rendah dari amalan mereka, perbuatanmu lebih rendah daripada perbuatan mereka, dan kamu iri jika kamu melihat mereka. Jika saja orang-orang Quraisy tidak melampaui batas, maka akan aku kabarkan apa yang Allah Azza Wa Jalla siapkan untuk mereka. Yazid berkata; Ja'far bin Abdullah bin Aslam mendengarku mengatakan hadits ini, dan aku meriwayatkan hadits ini. Lalu dia berkata, . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.