Hadits Ahmad » Kitab Sisa musnad sahabat Anshar


Rabbku memuliakanku diantara para Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam -atau bersabda: Atas ummat-ummat- dengan empat hal; 'Aku diutus untuk seluruh manusia, seluruh bumi diberikan untukku dan ummatku sebagai masjid (tempat bersujud) dan bersuci, maka dimanapun bila waktu shalat mendatangi seseorang dari ummatku, itulah tempat sujud dan tempat bersucinya, aku diberi kemenangan dengan rasa takut yang dihunjamkan dalam dada para musuhku sejauh perjalanan satu bulan, dan harta rampasan perang . . .

Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman padaku, beruntunglah orang yang beriman padaku namun tidak melihatku. Beliau mengucapkannya tujuh kali. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Kholid telah menceritakan kepada kami Hammam bin Yahya dan Hammad bin Al Ja'ad dari Qotadah dari Aiman dari Abu Umamah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . . .

Ya Allah! Berilah mereka keselamatan dan harta rampasan perang. Berkata Abu Umamah; Kami menang dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengadakan perang selanjutnya, saya mendatangi beliau lalu berkata; Wahai Rasulullah! Berdoalah pada Allah untuk saya agar saya mati syahid. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Ya Allah! Berilah mereka keselamatan dan harta rampasan perang. Berkata Abu Umamah; Kami menang dan mendapatkan harta . . .

orang zuhud, sesungguhnya orang yang zuhud hanyalah 'Umar bin 'Abdul 'Azzi, yang dunia datang kepadanya tapi justru ia . . .

Barangsiapa mengucapkan 'Segala puji bagi Allah sebanyak bilangan makhlukNya, segala puji bagi Allah sepenuh ciptaanNya, segala puji bagi Allah sebanyak bilangan segala sesuatu dilangit dan dibumi, segala puji bagi Allah sepenuh apa pun dilangit dan dibumi, segala puji bagi Allah sejumlah apa pun yang dihitung kitabNya, segala puji bagi Allah sepenuh apa pun yang dihitung kitabNya, segala puji bagi Allah sejumlah apa pun, segala puji bagi Allah sepenuh apa pun yang dihitung kitabNya dan Maha . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.