Hadits Ahmad » Kitab Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits » Bab Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu


Kitab » Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits

Hadits Ahmad No.13598 | Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu

Sebaik-baik bumi adalah Madinah, jika Dajjal keluar melalui jalan di antara bukit-bukit yang ada, terdapat Malaikat. (Dajjal) tidak bisa memasukinya. Maka jika keadaan sudah seperti itu, maka di Madinah dan penduduknya akan digoncang dengan tiga goncangan. Tidak tersisa seorang munafiq pun baik laki-laki maupun wanita, melainkan mereka akan keluar menuju Dajjal. Kebanyakan -yaitu yang keluar kepada DajjAl adalah kaum wanita dan itulah hari pembersihan. Hari ketika itu Madinah dihilangkan dari . . .

Kitab » Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits

Hadits Ahmad No.13599 | Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu

beliau menuangkan air di atas kepalanya tiga kali, (Al Hasan) berkata; rambutku lebat, (Jabir bin AbdillahRadliyallahu'anhu) berkata; Rambut Rasulullah lebih lebat dan lebih baik . . .

Kitab » Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits

Hadits Ahmad No.13600 | Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu

Kami berbaiat kepada Nabiyulloh pada Peristiwa Hudaibiyyah untuk tidak melarikan . . .

Kitab » Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits

Hadits Ahmad No.13601 | Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu

Rasulullah berwudlu dengan baik kemudian pergi dan meninggalkan gelas. Para sahabat meletakkan kembali gelas, Mengusap dan mengusap. Lalu Rasulullah berkata; Pelanlah, ketika mendengar mereka mengatakan hal itu. Jabir bin Abdullah Radliyallahu'anhuma berkata; lalu Rasulullah meletakkan telapak tangannya di antara air dan gelas kemudian Rasulullah bersabda: Dengan nama Allah kemudian berkata; Sempurnakan wudlu kalian, Demi yang memberi cobaan pada panglihatanku, saya (Jabir bin Abdullah . . .

Kitab » Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits

Hadits Ahmad No.13602 | Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu

Siapa yang tidak membawa hewan sembelihan maka bertahalullah (keluar dari ihrom) . Kami berkata; Tahallul untuk apa, (Rasulullah ) bersabda: Tahallul semuanya. Jabir berkata; lalu kami mendatangi wanita, memakai pakaian, dan memakai wangi-wangian. Pada hari Tarwiyah, kami berniat untuk haji, dan kami mencukupkan Thowaf Awal antara Shofa dan Marwa, lalu Rasulullah menyuruh kami untuk bersekutu pada sapi dan unta, untuk setiap tujuh orang dengan satu badanah (sembelihan baik unta atau sapi). . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.