Hadits Bukhari » Kitab Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya


Kitab » Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya

Hadits Bukhari No.2378 | Bab

Wahai wanita-wanita muslim, janganlah seorang budak wanita menganggap remeh memberi hadiah budak wanita lainnya sekalipun hanya sebesar kubangan karena diinjak . . .

Kitab » Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya

Hadits Bukhari No.2379 | Bab

Rasulullah mempunyai dua tetangga dari kalangan Anshar, yang mereka memiliki anak unta yang dapat diambil air susunya untuk Rasulullah , lalu kedua tetangga itu memberi kami minum. . . .

Kitab » Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya

Hadits Bukhari No.2380 | Menghibahkan barang yang sedikit

Seandainya aku diundang untuk jamuan makan sebesar satu paha depan (kambing) atau satu paha belakangnya, pasti aku penuhi dan seandainya aku diberi hadiah makanan satu paha depan (kambing) atau satu paha belakang pasti aku terima. . . .

Kitab » Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya

Hadits Bukhari No.2381 | Orang yang minta hibah dari kawannya

Perintahkanlah sahayamu agar membuatkan mimbar untuk kami. Maka wanita itu memerintahkan ghulamnya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk Beliau. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya wanita itu mengirim mimbar tersebut kepada Nabi . Beliau berkata: Bawalah mimbar itu kepadaku. Lalu orang-orang datang dengan membawa mimbar tersebut kemudian Nabi menempatkan mimbar tersebut pada tempat yang sekarang kalian . . .

Kitab » Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya

Hadits Bukhari No.2382 | Orang yang minta hibah dari kawannya

Apakah masih ada yang tersisa darinya?. Aku jawab: Ya masih. Maka aku sodorkan paha depan keledai tersebut lalu Beliau memakannya hingga habis sedang Beliau dalam keadaan berihram. Dan Zaid bin Aslam telah menceritakan kapadaku dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Qatadah dari Nabi . . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.