Hadits Bukhari » Kitab Jenazah


barangsiapa yang mati dari ummatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan: Sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab: Ya, sekalipun dia berzina atau . . .

barangsiapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti masuk . . .

Nabi memerintahkan kami tentang tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara pula. Beliau memerintahkan kami untuk; mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizhalimi, berbuat adil dalam pembagian, menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Dan Beliau melarang kami dari menggunakan bejana terbuat dari perak, memakai cincin emas, memakai kain sutera kasar, sutera halus, baju berbordir sutera dan sutera . . .

Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu; menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Hadits ini diriwayatkan pula oleh 'Abdur Razaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan meriwayatkan kepadanya Salamah bin Rauh dari . . .

Demi bapak dan ibuku, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menjadikan kematian dua kali kepadamu. Adapun kematian pertama yang telah ditetapkan buatmu itu sudah terjadi. Berkata, Abu Salamah; telah mengabarkan kepada saya Ibnu 'Abbas Radhiyallahu'anhuma bahwa; Kemudian Abu Bakar Radhiyallahu'anhu keluar bertepatan 'Umar Radhiyallahu'anhu sedang berbicara dengan orang banyak. Maka (Abu Bakar Radhiyallahu'anhu) berkata, kepada (Umar Radhiyallahu'anhu): Duduklah!. Namun 'Umar tidak mempedulikannya. . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.