Hadits Bukhari » Kitab Waktu-waktu shalat


Malaikat Jibril pernah turun kemudian melaksanakan shalat, kemudian Rasulullah juga ikut melaksanakan shalat? Kemudian Jibril shalat lagi dan Rasulullah juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril shalat lagi dan Rasulullah juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril shalat lagi dan Rasulullah juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril shalat lagi dan Rasulullah juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril berkata, Inilah waktu-waktu yang diperintahkan kepadaku (agar engkau melaksanakannya). . . .

Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara; Iman kepada Allah. Lalu Nabi menjelaskan kepada mereka; yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pusa Ramadan dan kalian kelurakan seperlima dari harta rampasan perang. Dan aku larang kalian dari Ad Duba`, Al Hantam, Al Muqayyar dan An Naqir. . . .

Aku membai'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan untuk setia kepada setiap . . .

Yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, harta, anak dan tetangganya. Dan fitnah itu akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. 'Umar berkata, Bukan itu yang aku mau. Tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya air laut. Hudzaifah berkata, Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan engkau! antara engkau dengannya terhalang oleh pintu yang tertutup. 'Umar bertanya; Pintu yang rusak atau terbuka? Hudzaifah menjawab, Rusak. 'Umar pun . . .

(Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk).' (Qs. Huud: 114). Laki-laki itu lalu bertanya, Wahai Rasulullah, apakah ini khusus buatku? beliau menjawab: Untuk semua . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.