Hadits Ad Darimi » Kitab Kitab makanan


Sebutlah nama Allah dan makanlah dari apa yang lebih dekat . . .

apabila ia menyebut nama Allah, niscaya makanan tersebut dapat mencukupi kalian. Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia menyebut nama Allah, apabila ia lupa menyebut nama Allah, hendaknya ia mengatakan; BISMILLAAHI AWWALAHU WA AAKHIRAHU. (dengan nama Allah, pada awal dan akhirnya). Telah mengabarkan kepada kami Bundar telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam dari Ayahnya dari Budail dari Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umari dari Ummu Kultsum dari 'Aisyah dengan hadits seperti . . .

Ambillah dengan menyebut nama Allah. Para sahabat pun mengambil dari bagian pinggirnya, seusai makan, beliau mendoakan untuk mereka, beliau mengucapkan: Ya Allah, ampunilah dosa mereka dan rahmatilah mereka, serta berkahilah dalam rizqi . . .

Al HAMDULLILLAAHI HAMDAN KATSIIRAN THAYYIBAN MUBAARAKAN FIIHI GHAIRA MAKFUURIN WA LAA MUWADDA'IN WA LAA MUS TAGHNAN 'AN RABBINAA. (segala puji bagi Allah, dengan pujian yang banyak dan baik serta mengandung berkah padanya, dalam keadaan tidak diingkari, ditinggalkan dan tidak diperlukan oleh Rabb . . .

Orang yang makan lalu bersyukur seperti orang yang berpuasa dan . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.