Hadits Muslim » Kitab Haid


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan salah seorang di antara kami yang sedang haid supaya memakai sarung sebagai pelapis, kemudian beliau . . .

Dahulu apabila salah seorang dari kami haid, maka Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk memakai sarung, kemudian beliau mencumbunya. Aisyah berkata lagi, Siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah menahan . . .

mencumbu isteri-isterinya di atas (berlapiskan) sarung, sedangkan mereka dalam keadaan . . .

berbaring bersamaku sedangkan aku dalam keadaan haid, dan antara aku dan dia ada . . .

Apakah kamu sedang haid? ' Aku menjawab, 'Ya'. Lalu beliau memanggilku, lalu aku berbaring lagi bersama beliau dalam satu selimut. Zainab berkata, Ummu Salamah dan Rasulullah mandi besar dengan menggunakan satu wadah . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.