Hadits Nasa'i » Kitab Minuman


janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk…'. Jika waktu shalat tiba, penyeru Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam biasa menyerukan 'Janganlah kamu shalat, sedangkan kami dalam keadaan mabuk'. Lalu Umar dipanggil dan ayat tersebut dibacakan kepadanya. Setelah itu Umar berdoa lagi, Ya Allah, berilah penjelasan kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang cukup! maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat ?Al Maidah. Umar pun dipanggil dan ayat tersebut dibacakan kepadanya, . . .

Ketika aku sedang duduk-duduk di perkampungan pamanku -waktu itu aku adalah yang paling muda di antara mereka-, datanglah seorang laki-laki seraya berkata, 'Khamer telah diharamkan!' Saat itu aku sedang menuangkan khamer untuk mereka, maka mereka berkata, Tumpahkanlah khamer itu! aku pun menumpahkannya. Aku bertanya kepada Anas, Minuman itu dari apa? ia menjawab, (Campuran) kurma muda dan kurma masak. Abu Bakr bin Anas berkata, Dari bahan itulah khamer mereka saat itu, dan Anas tidak . . .

aku menuangkan (khamer) untuk Abu Thalhah, Ubay bin Ka'ab dan Abu Dujanah. Lalu masuklah seorang laki-laki dan berkata, 'Telah ada kabar bahwa khamer telah diharamkan!' maka kami pun menumpahkan khamer tersebut. Anas berkata, Tidaklah disebut khamer -waktu itu- kecuali minuman yang terbuat dari campuran kurma muda dan kurma masak. Qatadah berkata, Anas mengatakan, Khamer telah diharamkan, dan khamer mereka pada waktu itu adalah campuran antara kurma muda dan kurma . . .

Khamer diharamkan saat turun ayat yang mengharamkannya, dan khamer mereka saat itu adalah campuran antara kurma muda dan kurma . . .

Kurma muda dan kurma masak adalah . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.