Hadits Nasa'i » Kitab Thalak


Perintahkan kepada Abdullah agar kembali kepadanya, kemudian membiarkannya hingga suci dari haidnya ini, kemudian haid berikutnya, kemudian apabila telah suci maka apabila ia menghendaki maka silahkan ia mencerainya sebelum menggaulinya, dan jika ia menghendaki maka silahkan ia menahannya. Itulah 'iddah yang Allah 'azza wa jalla perintahkan agar wanita dicerai padanya. . . .

Perintahkan kepadanya agar kembali kepadanya kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid kemudian suci kemudian apabila ia menghendaki maka ia boleh menahannya setelah itu, dan jika ia menghendaki maka ia boleh mencerainya sebelum menggaulinya. Itulah 'iddah yang Allah 'azza wa jalla perintahkan agar wanita dicerai padanya. . . .

Hendaknya ia kembali kepadanya, kemudian menahannya hingga mengalami haid, dan suci, kemudian apabila ia menginginkan untuk mencerainya dalam keadaan suci sebelum menggaulinya maka itulah cerai pada 'iddahnya sebagaimana yang telah Allah 'azza wa jalla turunkan. Abdullah bin Umar berkata; kemudian saya kembali kepadanya dan menghitung baginya satu cerai yang telah saya lakukan kepadanya. . . .

Hendaknya ia kembali kepadanya. Beliau mengembalikannya kepadaku. Beliau bersabda:Apabila ia telah suci maka silahkan ia mencerai atau menahannya. Ibnu Umar berkata; kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan: Wahai Nabi, apabila engkau mencerai isteri-isterimu maka cerailah pada awal . . .

tentang firman Allah Azza wa Jalla: Hai Nabi jika engkau menceraikan istri-istrimu maka hendaknya engkau ceraikan mereka pada waktu mereka mendapati iddahnya, Ibn Abbas Radhiyallahu'anhu berkata; yaitu pada awal . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.