Timeline Hadits

Simpanlah daging ini untuk perbekalan. Tsauban berkata, Lalu saya pun menyimpannya sebagai perbekalan, dan beliau masih tetap memakan perbekalan tersebut hingga sampai tiba di Madinah. Dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dengan isnad ini, hanya saja ia tidak menyebutkan, Ketika haji . . .

Kitab » Dari musnad Bani Hasyim 4 Seconds

Hadits Ahmad No.2368 | Awal Musnad Abdullah bin Al 'Abbas

apabila mengangkat kepalanya dari ruku' mengatakan: ALLAHUMMA RABBANA LAKA AL HAMDU MIL`AS SAMAWATI WA MIL`AL ARDLI WA MIL`A MA SYI`TA MIN SYAI`IN . . .

Kitab » Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga 7 Seconds

Hadits Ahmad No.4 | Musnad Abu Bakr As Siddik

agar tidak seorang musyrik pun pergi menunaikan haji setelah tahun ini, tidak ada yang melakukan thawaf dalam keadaan telanjang dan tidak akan masuk syurga kecuali orang muslim, barangsiapa diantara dirinya dan Rasulullah ada perjanjian maka batasnya sampai sekesai perjanjian tersebut, dan Allah beserta Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. YAzid berkata; maka ia berangkat dengan tiga orang. Kemudian Beliau berkata kepada Ali; susul dia dan kembalikan Abu Bakar padaku dan sampaikan . . .

Abu Bakr pernah meminta izin kepada Nabi untuk hijrah ketika gangguan (orang-orang Quraisy) semakin menjadi-jadi, lalu beliau bersabda kepadanya: Berdiam aja dulu. Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, apakah anda hendak menunggu perintah? Rasulullah bersabda: Aku berharap hal itu. Aisyah melanjutkan, Abu Bakr lalu menunggu (perintah hijrah), suatu hari yaitu diwaktu siang, Rasulullah datang menemuinya, beliau lalu menyerunya: Suruhlah orang-orang yang ada di sisimu untuk keluar. Abu Bakr . . .

Tidak termasuk ummatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. 'Abdullah berkata : Saya mendengarnya dari Harun. . . .

LOAD HADITS SELANJUTNYATemukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.