Indeks Hadits » Ummat-ummat terdahulu

Result » 1334 Hadits
Kitab » Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga

Hadits Ahmad No.1 | Musnad Abu Bakr As Siddik

sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengingkarinya, maka hampir saja Allah akan menimpakan siksa kepada mereka . . .

Kitab » Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga

Hadits Ahmad No.9 | Musnad Abu Bakr As Siddik

kami tidak diwarisi, harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah, keluarga Muhammad hanya makan dari harta ini. Maka demi Allah, aku tidak akan meninggalkan suatu perkara yang aku lihat Rasulullah mengerjakannya kecuali aku pasti . . .

Kitab » Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga

Hadits Ahmad No.15 | Musnad Abu Bakr As Siddik

telah diperlihatkan kepadaku apa yang akan terjadi dari urusan dunia dan akhirat, maka dikumpulkanlah orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang di satu tempat, maka manusia ketakutan dengan hal itu, sehingga mereka datang kepada Adam sementara keringat hampir hampir menutupi mereka, mereka berkata; 'wahai Adam, engkau adalah bapak manusia dan Allah 'azza wajalla telah memilihmu, maka mintalah syafa'at untuk kami kepada Rabbmu, 'Adam menjawab; 'aku pun sedang menghadapi seperti apa . . .

Kitab » Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga

Hadits Ahmad No.16 | Musnad Abu Bakr As Siddik

Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran, kemudian tidak merubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan meluaskan adzab kepada mereka semua. Dia berkata; Dan aku mendengar Abu Bakar berkata; Wahai manusia jauhilah dusta Karena sesungguhnya dusta itu menjauhkan kalian dari . . .

Kitab » Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga

Hadits Ahmad No.25 | Musnad Abu Bakr As Siddik

kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan menjadi harta sedekah, kemudian Fathimah marah dan tidak mengajak bicara Abu Bakar, dia tetap melakukan perbuatannya itu hingga dia wafat, Urwah berkata; Fatimah hidup selama enam bulan sepeninggal Nabi, dan Fathimah meminta kepada Abu Bakar bagiannya dari harta yang ditinggalkan Rasulullah dari perang Khaibar dan Fadak dan sedekahnya ketika di Madinah, akan tetapi Abu Bakar menolak untuk memberikannya, dan dia berkata; aku bukan orang yang . . .


LOAD MORE
Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.